label_gallerie_119_titolo_colle64

Shirt BENACO

Trousers FACHIRO

Pochette KUBAN

Shoes ZUARA

/img/collezioni/colle64_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle64_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle65

Top HANGAR

Trousers GONZAGA

Pochette KUBAN

Shoes PALMA

/img/collezioni/colle65_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle65_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle66

Sweater TANA

Top HANGAR

Shorts NIGERIA

Shoes PALMA

/img/collezioni/colle66_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle66_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle67

Top HANGAR

Skirt MOLDAVA

Pochette KUBAN

Shoes PALMA

/img/collezioni/colle67_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle67_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle68

Sweater ZURLO

Trousers DONATA

Bag BOLZANO

Shoes PALMA

/img/collezioni/colle68_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle68_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle69

Blouse jacket ZIGOTE

Skirt MOLDAVA

Bag BOLZANO

Shoes ZUARA

/img/collezioni/colle69_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle69_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle70

Blouse jacket EFFETTO

Trousers OMBROSA

Pochette KUBAN

Shoes CERVINO

/img/collezioni/colle70_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle70_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle71

Dress MIDA

Shoes ARDENNE

/img/collezioni/colle71_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle71_pe13_sm-coll-detail.jpg
label_gallerie_119_titolo_colle72

Dress GHIANDA

Shoes CERVINO

/img/collezioni/colle72_pe13_sm-coll-zoom.jpg colle72_pe13_sm-coll-detail.jpg
<< >>

DOWNLOAD PRESS RELEASE